Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch  

Wie zijn wij?

Leercoaches en projectleider

Het begeleiden en coachen van de kinderen op Spoor 10-14 gebeurt door een vast team van bevlogen leercoaches uit het basis- en voortgezet onderwijs. Zij ontwikkelen, samen met leerkrachten die op andere scholen werkzaam zijn én de visie van Spoor 10-14 Onderwijs van harte ondersteunen, het aanbod. Naast het vaste team van Spoor 10-14 verzorgen ook vakdocenten en gastdocenten uit het voortgezet onderwijs het onderwijsaanbod. 

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit eindverantwoordelijke schoolleiders en/of bestuurders en vormt de  binnenkring van Spoor 10-14 onderwijs. Zij geeft sturing aan Spoor 10-14 Onderwijs. De volgende personen hebben zitting in de stuurgroep:

■   Fleur Cerini, voorzitter stuurgroep en algemeen directeur van de Bossche Vakschool en Van Maerlant
■   
Ankie de Laat, bestuurder van ATO-scholenkring (namens SSPOH)
■   Lucien Schoonwater, rector-bestuurder ds. Pierson College

■   István Turi, schoolleider Dieze College

De bestuurders/schoolleiders van de andere scholen zijn nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en dragen onder andere zorg voor een goede aansluiting en overgang naar het voortgezet onderwijs.

Adviseurs Spoor 10-14

■   Bart Raemakers,  vanuit gemeente ’s Hertogenbosch

Klankbordgroep

We vinden het belangrijk om vanuit een sterke visie, Spoor 10-14 Onderwijs inhoud en vorm te geven en blijvend te ontwikkelen en ons hierbij te laten spiegelen door anderen. Om die reden heeft  Spoor 10-14 een klankbordgroep opgericht die  bestaat uit ouders en onderwijsprofessionals uit het basis- en voortgezet onderwijs die vanuit interesse en achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en de kwaliteit van Spoor 10-14. Het dienen als klankbord, het functioneren als ambassadeur en het realiseren van verbinding met andere belanghebbenden/geïnteresseerden zijn de belangrijkste taken van de klankbordgroep zijn.

Landelijk netwerk 10-14 scholen

In Nederland is 10-14 onderwijs volop in ontwikkeling. Spoor 10-14 Onderwijs
’s-Hertogenbosch is landelijk ongeveer de twintigste 10-14 school en maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden en ervaringen met elkaar en anderen delen (1014onderwijs).
Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de PO- en VO raad zijn hier nauw bij betrokken.

Copyright © 2023 Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch.