Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch  

Wie zijn wij?

Leerkrachten/docenten en projectleider

Het begeleiden en coachen van de kinderen op Spoor 10-14 gebeurt door een vast team van bevlogen leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs.  Zij ontwikkelen, samen met leerkrachten die op andere scholen werkzaam zijn en de visie van Spoor 10-14 Onderwijs van harte ondersteunen, het aanbod van Spoor 10-14 Onderwijs. Naast het vast team van Spoor 10-14 verzorgen ook vakdocenten en gastdocenten uit het voortgezet onderwijs het onderwijsaanbod. Spoor 10-14 wordt integraal aangestuurd door de projectleider Angelie Ackermans.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit eindverantwoordelijke schoolleiders en/of bestuurders en vormt de  binnenkring van Spoor 10-14 onderwijs. Zij geeft sturing aan Spoor 10-14 Onderwijs. De volgende personen hebben zitting in de stuurgroep:

■   Alma van Bommel, voorzitter Spoor10-14 en rector van het ds. Pierson College
■   
Ankie de Laat, bestuurder van ATO-scholenkring
■   
Fleur Cerini, algemeen directeur van Van Maerlant en De Bossche Vakschool
■   István Turi, Schoolleider Dieze College

De bestuurders/schoolleiders van de andere scholen zijn nauw betrokken bij alle ontwikkelingen en dragen onder andere zorg voor een goede aansluiting en overgang naar het voortgezet onderwijs

Klankbordgroep

We vinden het belangrijk om vanuit een sterke visie, Spoor 10-14 Onderwijs inhoud en vorm te geven en blijvend te ontwikkelen en ons hierbij te laten spiegelen door anderen. Om die reden gaat  Spoor 10-14 een klankbordgroep oprichten die  bestaat uit ouders, onderwijsprofessionals en anderen die vanuit interesse en achtergrond een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling en de kwaliteit van Spoor 10-14. Het dienen als klankbord, het functioneren als ambassadeur en het realiseren van verbinding met andere belanghebbenden/geïnteresseerden zullen de belangrijkste taken van de klankbordgroep zijn. Meer informatie hierover volgt.

Landelijk netwerk 10-14 scholen

In Nederland is 10-14 onderwijs volop in ontwikkeling. Spoor 10-14 Onderwijs ’s-Hertogenbosch maakt onderdeel uit van een landelijk netwerk van scholen die 10-14 Onderwijs aanbieden en ervaringen met elkaar en anderen delen (1014onderwijs). Het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs en de PO- en VO raad zijn hier nauw bij betrokken.

Copyright © 2020 Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch.