Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch  

Hoe ziet Spoor 10-14 Onderwijs eruit?

Elk kind volgt zijn eigen leerplan. Het kan in groep 7 of 8 al vakken van het voortgezet onderwijs volgen of andersom in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs extra aandacht besteden aan lezen en rekenen. Leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs coachen en begeleiden de kinderen bij het uitstippelen en realiseren  van hun eigen ‘spoor’. Een spoor dat uitdagend is en dat wat inhoud, vorm en tempo per leerling en per leerthema verschillend kan zijn.

Instroom en uitstroom

In het nieuwe schooljaar (start 6 september 2021) kunnen er weer nieuwe kinderen instromen. Vooraf vinden uitvoerige gesprekken plaats met de ouders, het kind en de basisschool.
Na respectievelijk 4 jaar (groep 7 leerling) en 3 jaar (groep 8 leerling), stroomt het kind in klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Dit kan vmbo (b – k – t) , havo of vwo zijn.

Spoor 10-14 zorgt samen met het voortgezet onderwijs voor een doorgaande lijn en een goede doorstroming.

Locatie Spoor 10-14

Omdat we klein begonnen zijn maar door willen groeien naar ongeveer 120 leerlingen, starten we op een tijdelijke locatie en willen we na een paar jaar verhuizen naar een permanente locatie. De locatie voor Spoor 10-14 is Brede Bossche School Nieuw Zuid, Jac van Looystraat 5, 5216 TB ’s-Hertogenbosch.

In dit multifunctionele gebouw hebben we de beschikking over twee grote lokalen die we geheel naar eigen visie ingericht hebben. Het gebouw beschikt over een grote gymzaal (waar de kinderen twee uur per week beweeg- en sportlessen krijgen), een grote keuken (die we samen met de kinderen voor ons thematisch onderwijs kunnen gebruiken), een mooi buitenterrein waar de kinderen fijn kunnen spelen maar wat ook ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden. Iets verder weg maar op loopafstand ligt de Zuiderplas en het Zuiderpark, een schitterend gebied waar we zeker ook gebruik van gaan maken. Kortom: de locatie biedt veel mogelijkheden om onze visie in praktijk te brengen!

Copyright © 2020 Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch.