Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch  

Hoe ziet Spoor 10-14 Onderwijs eruit?

Elk kind volgt zijn eigen leerplan. Het kan in groep 7 of 8 al vakken van het voortgezet onderwijs volgen of andersom in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs extra aandacht besteden aan lezen en rekenen. Leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs coachen en begeleiden de kinderen bij het uitstippelen en realiseren  van hun eigen ‘spoor’. Een spoor dat uitdagend is en dat wat inhoud, vorm en tempo per leerling en per leerthema verschillend kan zijn.

Instroom en uitstroom

In het nieuwe schooljaar (start 28 augustus 2023) kunnen er weer nieuwe kinderen instromen. Vooraf vinden uitvoerige gesprekken plaats met de ouders, het kind en de basisschool.
Na respectievelijk 4 jaar (groep 7 leerling) en 3 jaar (groep 8 leerling), stroomt het kind in klas 3 van het voortgezet onderwijs in. Dit kan vmbo (b – k – t) , havo of vwo zijn.

Spoor 10-14 zorgt samen met het voortgezet onderwijs voor een doorgaande lijn en een goede doorstroming.

 

Spoor 10-14 in een notendop

Bekijk via onderstaande knop hoe Spoor 10-14 er in een notendop uitziet.

Copyright © 2023 Spoor 10-14 Onderwijs 's-Hertogenbosch.